Var redo när olyckan är framme

Ladda ner IRO Rescue redan idag

IRO Rescue på App Store IRO Rescue på Play Store
App

Var redo när olyckan är framme

Ladda ner IRO Rescue redan idag

IRO Rescue på Appstore IRO Rescue på Play Store

Din insats kan rädda liv

- bli medlem redan i dag!

Om en olycka inträffar eller om en person drabbas av en sjukdomsattack kan snabba och professionella insatser vara helt livsavgörande. Men ibland tar det för länge innan ambulansen kommer. Ibland händer allvarliga tillbud på flyg, passagerarfartyg eller andra platser som kan vara svåra att nå snabbt. Därför behövs IRO – International Rescue Organization.

Alla som har någon form av sjukvårdsutbildning kan bli medlem i IRO. Med hjälp av dagens teknik kan de, som är medlemmar i IRO och som befinner sig närmast den eller de personer som behöver hjälp, snabbt kallas till platsen. Ju fler medlemmar desto säkrare hjälp – överallt.

Så fungerar det

Hur IRO kan hjälpa dig i en utsatt situation

IRO

Bli medlem

När du skapar ett konto så godkänner du IRO:s användaravtal.

FRIVILLIGT

IRO bygger på frivillighet. Alla som har någon form av sjukvårdsutbildning, som till exempel läkare, sjukskötare eller övrig vårdpersonal, brandmän eller förstahjälpenaktiva, kan bli medlemmar i IRO.

Medlemmar får ett organisationsnummer och ett id-kort. Innan medlemskapet godkänns kontrolleras den sökandes utbildning via landets register över legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal. Kortet fungerar sedan som en garanti både för den som hjälper och för dem som tar emot hjälp.

SNABBARE HJÄLP

Behovet av snabb hjälp är stort på många platser – till exempel i storstäder där ambulanser kan ha svårt att snabbt ta sig fram på grund av tät trafik, i glesbygden eller skärgårdsområden där körsträckorna kan vara långa.

Också på isolerade enheter som kryssningsfartyg och flyg kan behovet vara stort och akut. Idag reser nästan 2 miljarder människor med flyg världen över varje år och undersökningar visar att det händer ett 30-tal sjukdomstillbud varje dag! Då är det viktigt att snabbt få kontakt med den vårdkompetens som kan finnas ombord.

MODERN TEKNIK

IRO utnyttjar tillgänglig teknik på bästa sätt för att man snabbt och enkelt ska kunna tillkalla den hjälp som finns närmast.

Allmänheten, det vill säga vem som helst som har en smarttelefon, kan ladda ner en app gratis och via den larma IRO om hjälp behövs. När larmet går får IRO-medlemmar, som befinner sig närmast platsen, larmet i sin telefon. I larmet ingår en exakt geografisk position för platsen där hjälpen behövs. Systemet är med andra ord geografiskt selektivt. Alla kallas inte till allt utan endast de som redan finns i det aktuella området. Tekniken är lätt att använda, några förkunskaper krävs inte.

En av våra visioner är att en IRO-medlem skall ha möjlighet att fylla i sitt organisationsnummer när han eller hon bokar t.ex. en flyg- eller båtbiljett. Då vet besättningen redan på förhand vilken vårdkompetens det finns bland passagerarna.

UNDER SAMMA TAK

IRO vill samla alla frivilliga under samma tak och hindras inte av nationsgränser. Ju fler som är med desto bättre och säkrare fungerar det.

Alla som blir medlemmar ställer upp frivilligt i händelse av ett sjukdoms- eller olycksfall. Ingen medlem anklagas för bristande eller uteblivna insatser. Ingen medlem kan heller kontrollera var andra medlemmar befinner sig eller ta reda på vilka som fått larm vid en specifik händelse.
Partner

Haile Mahteme

Haile Mahteme

Adjungerande professor & Klinikchef, kirurgisk avdelning

Detta projekt är värdeskapande, spännande och smarttänkt för en verkligt god sak

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta oss